Výroba úředních razítek

výroba gumových razítek, výroba úředních razítek, výroba úředního razítka, výroba razítek se státním znakem

 

Výrobu úředních razítek upravuje zákon číslo 352/2001 Sb.

Jedná-li se o úřední razítko pro znalce, auditory a podobně.

Uřední razítko je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm.

Malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby,

popřípadě i označení její organizační součásti a sídla.

Používají li oprávněné osoby více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla.

Otisk úředního razítka je jednobarevný.

Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

 

Razítka se státním znakem naleznete zde