Úřední razítka

Úřední razítka jsou v definovány v  zákoňe č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky,

legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Takové razítko má být kulaté, o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, a státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný, barvu razítka zákon nestanoví.

Osoby oprávněné užívat státní znak vyjmenovává § 2 téhož zákona; malý státní znak používají na rozhodnutích a jiných úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti, tedy na veřejných listinách. Jiné osoby nesmí státní znak používat.

 

Pro objednávku dřevěných razítek od 50,- Kč klikněte ZDE.

Pro objednávku samobavících razítek Colop klikněte ZDE.

Pro objednávku samobavících razítek Trodat klikněte ZDE.

Pro objednávku samotné textové desky (gumového štočku) do razítka klikněte ZDE.