Co musí obsahovat firemní razítko

Není povinností firmy mít a používat razítko, za předpokladu,

že sama firma ve svých stanovách či v zakládací listině

neuvádí, že jednající za firmu připojuje ke svému podpisu také otisk razítka.

Pro každou firmu je ale lepší razítko mít, neboť některé subjekty stále

razítko vyžadují, například Česká pošta.

Žádný právní předpis nedefinuje, co musí obsahovat firemní razítko

Většinou se udává 

Název firmy

Předmět činnosti

Sídlo firmy 

IČO + DIČ

Je na vašem uvážení zda na razítko uvedete také telefon,

adresu provozovny, e-mail apod...

Vyjma "kulatých razítek", jehož vydání je upraveno zákonem

razítka soudních znalců, notářů, daňových poradců, také

razítka pro lékaře jsou dle podladů příslušného úřadu.

 

Jedná-li se ale o úřední razítko (např. znalce, auditora apod...), 

upravuje náležitosti zákon číslo 352/2001 Sb.: Razítko, na němž

je vyznačen malý státní znak, 

je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm.

Malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, 

na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení

její organizační součásti a sídla. 

Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka

obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka 

je jednobarevný. Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak 

Pro objednávku dřevěných razítek od 50,- Kč klikněte ZDE.

Pro objednávku samobavících razítek Colop klikněte ZDE.

Pro objednávku samobavících razítek Trodat klikněte ZDE.

Pro objednávku samotné textové desky (gumového štočku) do razítka klikněte ZDE.